CrossCare

Binnen het CrossCare-traject wil IPitup inzetten op preventie bij ouderen en hen langer fysiek actief laten zijn in hun eigen woonomgeving. Mensen moeten immers meer bewegen, zowel jong als minder jong.

IPitup heeft reeds een beweegpakket op de markt voor vitale volwassenen. Door in te spelen op de behoeften van ouderen en rekening te houden met individuele beperkingen, wil IPitup ook ouderen de kans geven om te bewegen, en zo de ontwikkeling van chronische ziekten preventief een halt toe te roepen en het risico op vallen drastisch te verlagen. Op die manier kunnen ouderen bovendien langer en comfortabel thuis blijven wonen hetgeen eveneens een grote impact heeft op de zorgkost.

Het IPitup-beweegpakket bestaat uit drie componenten: de beweegbank, de bijhorende beweegapp en een coaching- en opleidingsprogramma. Die maken het mogelijk de beweegrichtlijnen van de World Health Organization (WHO) – een combinatie van conditie-, kracht- en stabilisatietraining – eenvoudig in het dagelijkse leven toe te passen. Het IPitup-beweegpakket werd sinds begin 2018 al succesvol geïntroduceerd bij tal van lokale overheden, scholen en bedrijven met de volwassenen en adolescenten als eindgebruikers. Binnen het CrossCare-traject willen we een aangepast beweegpakket ontwikkelen, testen en implementeren in de context van preventie in de ouderenzorg. Met de ondersteuning van CrossCare en de medewerking van de verschillende stakeholders moeten de verschillende componenten diverse upgrades ondergaan teneinde een age-friendly variant te zijn voor ouderen.

Voor de uitvoering van het project werkt IPitup samen met de proeftuinen InnovAge in Leuven, LiCalab in Turnhout, Care Innovation Center West-Brabant in Roosendaal en Slimmer Leven in Eindhoven. Samen met de zorgproeftuinen, wordt ingezoomd op de leefwereld van ouderen en zorgprocessen. Naast co-creatiesessies met de eindgebruikers en zorgprofessionals, zal ook samen met zorgorganisaties, lokale overheden, buurtwerkinitiatieven en beweegcoaches nagedacht worden over de implementatie van een dergelijk beweegpakket.

Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregion.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op deze pagina zullen ook de resultaten van het project verschijnen.

Meer info? Contacteer ons via info@ipitup.be.


CrossCare
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x