CrossCare

Binnen het CrossCare-traject besliste IPitup in te zetten op preventie bij ouderen en hen langer fysiek actief laten zijn in hun eigen woonomgeving. Mensen moeten immers meer bewegen, zowel jong als minder jong.

Door in te spelen op de behoeften van ouderen en rekening te houden met individuele beperkingen, wilde IPitup ook ouderen de kans geven om te bewegen, en zo de ontwikkeling van chronische ziekten preventief een halt toe te roepen en het risico op vallen drastisch te verlagen. Op die manier kunnen ouderen bovendien langer en comfortabel thuis blijven wonen hetgeen eveneens een grote impact heeft op de zorgkost.

Het IPitup-beweegpakket bestond bij aanvang van het onderzoek uit drie componenten: de beweegbank, de bijhorende beweegapp en een coaching- en opleidingsprogramma. Die maken het mogelijk de beweegrichtlijnen van de World Health Organization (WHO) – een combinatie van conditie-, kracht- en stabilisatietraining – eenvoudig in het dagelijkse leven toe te passen. Het IPitup-beweegpakket werd sinds begin 2018 al succesvol geïntroduceerd bij tal van lokale overheden, scholen en bedrijven met de volwassenen en adolescenten als eindgebruikers. Binnen het CrossCare-traject wilden we een aangepast beweegpakket ontwikkelen, testen en implementeren in de context van preventie in de ouderenzorg. Met de ondersteuning van CrossCare en de medewerking van de verschillende stakeholders moesten de verschillende componenten diverse upgrades ondergaan teneinde een age-friendly variant te zijn voor ouderen.

Aan de hand van een participatiespel werden eerst de diverse stakeholders binnen de ouderencontext geïdentificeerd. Daarna werd ingezoomd op de primaire eindgebruikers. Een uitgebreide bevraging bij ouderen zorgde voor waardevolle inzichten met betrekking tot hun beweegpatroon enerzijds en illustreerde een grote interesse ten aanzien van het reeds bestaande IPitup-beweegpakket anderzijds.

Vervolgens werd nagegaan in welke mate de componenten van het beweegpakket aanpassingen dienden te ondergaan om ook succesvol ouderen te kunnen activeren. Met behulp van live tests en co-creatiesessies werd bovendien getracht om de kritische succesfactoren te bepalen voor een beweegpakket specifiek gericht op senioren. De inbreng van ouderen, begeleiders, buurtbewoners, zorgprofessionals en -organisaties, lokale overheden en faciliterende instanties maakte ondermeer het belang van een totaalaanpak duidelijk. Om ouderen in beweging te krijgen is immers meer nodig dan het creëren van een beweegvriendelijke omgeving alleen (hardware). Om de vruchten te plukken van die uitnodigende omgeving, moet er ook voldoende aandacht zijn voor een aangepast aanbod (software). Dat moet zo georganiseerd worden dat potentiële gebruikers ook gemotiveerd worden om er actief mee aan de slag te gaan zodat bewegen opnieuw een vanzelfsprekend deel wordt van het dagelijkse leven (orgware). 

De oorspronkelijke componenten van het reeds bestaande beweegpakket ondergingen daadwerkelijk een upgrade teneinde tot een age-friendly variant te evolueren. De bevindingen uit het onderzoek hebben geleid tot het ontwikkelen van de beweegbank ‘senior’ en diverse aanpassingen aan de bundel van bijhorende dienstverleningIn een laatste fase van het onderzoek werd getest met welke aspecten rekening moet gehouden worden op vlak van exploitatie. Het concept werd met goed gevolg geïmplementeerd in enkele praktijkomgevingen. Tijdens dit stadium van het onderzoek bleek er een aanzienlijke interesse vanuit de markt en gingen diverse early adopters ook daadwerkelijk al over tot de aankoop van een beweegbank senior. Zodra de omstandigheden het toelaten en de covid-situatie in de zorgsector gestabiliseerd is, zal IPitup het beweegpakket voor ouderen dan ook met vertrouwen op grotere schaal trachten te introduceren in de markt

Voor de uitvoering van het project werkte IPitup samen met de proeftuinen InnovAge in Leuven, LiCalab in Turnhout, Care Innovation Center West-Brabant in Roosendaal en Slimmer Leven in Eindhoven. Het project werd via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregion.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Hieronder vind je het volledige onderzoeksrapport, een samenvattende infographic alsook bijkomende info over de beweegbank senior en het CrossCare-traject.

Meer info? Contacteer ons via info@ipitup.be.
CrossCare
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x