Missie

Missie

IPitup en … IEDEREEN BEWEEGT.

Vzw IPitup heeft als voornaamste doel de drempel tot fysieke activiteit te verlagen, zodat bewegen terug een vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven wordt. Voor iedereen en een heel leven lang. Dichtbij huis, op het werk, in je buurt en op school. 

Cijfers van de Europese Commissie tonen aan dat jaarlijks naar schatting 1 miljoen mensen sterven door fysieke inactiviteit. We bewegen veel te weinig. Dat geldt voor kinderen, volwassenen en ouderen. Onderzoek wijst uit dat de belangrijkste redenen een tekort aan tijd en een gebrek aan motivatie of interesse zijn.

De voordelen van voldoende fysieke activiteit zijn nochtans overduidelijk. Minder kans op tal van chronische aandoeningen als type 2 diabetes (40%), hart- en vaatziekten (35%), vallen, depressie en dementie (30%), gewrichts- en rugpijn (25%), borst- en darmkanker (20%). Andere bewezen gezondheidsvoordelen: beter slapen, handhaving van een gezond lichaamsgewicht, minder stress, een stijgende levenskwaliteit.

Visie

IPitup zet mensen aan om op een snelle en eenvoudige wijze te gaan bewegen in de publieke ruimte

Onze ambitie is ook om de bevolking die momenteel te weinig of nog niet beweegt in beweging te krijgen én te houden. De uitdaging ligt er volgens ons in de richtlijnen van de World Health Organization te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van deze fysiek minder actieve bevolking en een budgetvriendelijke manier te vinden waarop we deze op een laagdrempelige en tijdsefficiënte wijze in beweging kunnen zetten, bovendien rekening houdend met hun individuele capaciteiten en competenties. 

De WHO adviseert in haar beweegrichtlijnen een combinatie van conditie-, kracht- en stabilisatietraining. Bovendien wordt aangeraden dit op een individueel aangepast niveau en aan aangepaste intensiteit te doen en liefst in kleinere stukjes gespreid over de week

IPitup wil deze beweegrichtlijnen vertalen naar de praktijk van elke dag door mensen op een uitdagende, belevingsgerichte en doelgerichte manier aan een sterker en beter uitgebalanceerd lichaam te laten werken, in hun eigen woon-, werk- en leefomgeving.

IPitup gelooft in integraal lokaal beleid waarbij gestreefd wordt naar een sterk sociaal weefsel van fysiek en mentaal gezonde burgers. IPitup wil de bevolking ‘nudgen’ en bijna letterlijk een duwtje in de rug geven. We promoten manieren om hen onbewust goed gedrag te laten vertonen en de helende werking te laten ervaren van ‘green exercises’ in de ‘great outdoors’.  

We willen een gezondheids- en bewegingscultuur creëren die gebaseerd is op preventie. Elke euro geïnvesteerd in preventie verdient zich immers meer dan dubbel terug. 

De ‘IP’ in IPitup staat voor Injury Prevention, Improve Performance, Individualised Programs en Incredible Possibilities.

Strategie

Onze aanpak is gebaseerd op evidence based strategiën en practise based evidence

IPpen is tijdsefficiënt bewegen in circuitvorm waarbij aërobe, conditionele aspecten gecombineerd worden met kracht- en stabilisatieoefeningen, precies zoals door de WHO (World Health Organization) wordt geadviseerd in zijn beweegrichtlijnen.

Het creëren van een beweegvriendelijke omgeving (hardware) heeft volgens de literatuur enkel zin als die ook geactiveerd wordt via een aangepast aanbod (software) én er een duidelijk plan is om beide op elkaar af te stemmen (orgware). IPitup zet daarom in op hardware, software én orgware

We inspireren met producten die jouw doelgroep in beweging krijgen. We illustreren hoe aangepaste diensten leiden tot een succesvolle activering. We tonen met goede praktijken aan hoe jij je meest uiteenlopende doelstellingen kan waarmaken. Op die manier nemen we een uitzonderlijke plaats in binnen het sport- en beweeglandschap. 

Wat goed is of al goed werkt moet niet heruitgevonden worden. IPitup gelooft erg in de quadruple en quintuple helix of city making. Projecten worden pas echt succesvol als er wordt samengewerkt. De burger moet centraal staan in de samenwerking tussen overheid, academische wereld, zorg en industrie. Zo kunnen fundamentele (gedrags)veranderingen tot stand gebracht worden die veel verder reiken dan wat afzonderlijk gerealiseerd kan worden.


Missie
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x